TAIDE

Teemoista tarinoihin

Taide-lehden näytenumero julkaistiin jo vuonna 1959. Viisi kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä käsitellään artikkelein, kolumnein, haastatteluin ja kritiikein sekä kotimaista että kansainvälistä kuvataidemaailmaa. Lehti esittelee niin taiteen teoreettisia kysymyksiä kuin käytännön kuvataideilmiöitäkin. Se on Suomen ainoa kuvataidetta laajasti ja monipuolisesti käsittelevä aikakauslehti.

TAIDE 12kk 6/5 nroa määräaikainen tilaus