TRAKTOR (swe)

Föregångarna till nutidens kraftpaket fängslar och lockar. Trots dagens moderna teknik är det många som vill höra, se och läsa mer om traktorer och andra maskiner som förr i tiden grävde, fällde skog och brukade våra åkrar. Traktor möter människorna som bevarar och använder gamla traktorer, skogs- och entreprenadmaskiner. Entusiasterna som vårdar och äger klenoderna för nöjes skull och som möter upp på utställningar, hembygdsträffar och lokala rallyn.

Ei tilattavissa.