Trucking Scandinavia (swe)

TRUCKING SCANDINAVIA (swe)

Sveriges tyngsta entreprenadmagasin

Trucking Scandinavia har tydligt fokus på maskinentreprenad, skog och transporter och vänder sig till maskinförare, ägare och åkare. Våra läsare är folk som kan branschen men som ändå vill veta mer. Därför är tidningen tungt lastad med nyheter, tendenser, tester och ingående reportage. Trucking Scandinavia är yrkesmagasinet som ger överblick samtidigt som den speglar läsarnas egen vardag. Fokus ligger alltid på den enskilde människan, fordonen och maskinerna. Allt snyggt dokumenterat i bild.

Ei tilattavissa.