ATL (swe)

Lantbrukets affärstidning!

Tidningen för dig som vill ha färska nyheter och kunna göra snabba affärer.

ATL har med tuff nyhetsjournalistik profilerat sig som lantbrukets främsta nyhets- och affärstidning.

ATL är också en stor marknadsplats. Varje nummer innehåller en mängd småannonser från privatpersoner och företag som ger dig som läsare affärsmöjligheter. Målgruppen är framför allt jord- och skogsbrukare men tidningen är en viktig kanal för alla som bedriver ekonomisk verksamhet på landsbygden, till exempel inom entreprenad.

ATL (swe) 12kk 52 nroa määräaikainen tilaus