VIOLA TRÄDGÅRDSVÄRLDEN (swe)

Viola är trädgårdsvärlden

Viola kommer som ledande branschtidning att fortsätta att utvecklas som den gröna sektorns affärsmagasin. Med ny ägare, men fortfarande fast förankrad i den svenska trädgårdsnäringen. Viola har en 117 år lång relation med svenska trädgårdsföretagare och vi kommer att utveckla tidningen så att den ännu mer speglar en bransch präglad av entreprenörskap, utveckling på marknaden och företagande.

Forskning, utveckling och innovation inom trädgård har ökat under de senaste åren. Programmet Tillväxt trädgård och satsningen på Sverige som Europas matland är exempel på detta. Därför kommer vi att öka bevakningen av det som händer inom forskningen, både i och utom landet, alltid med trädgårdsföretagarnas nytta i fokus.

VIOLA TRÄDGÅRDSVÄRLDEN (swe) 12kk 11 nroa määräaikainen tilaus