PIENI ON SUURIN 6kk 3 nroa määräaikainen tilaus

LASTEN KESKUS OY
 Tilaa
  • Tuotekuvaus
  • Tilausehdot
  • Ilmestymisaikataulu

Pieni on Suurin -nimi kuvastaa Seurakuntien Lapsityön Keskuksen arvoja, joissa nostetaan lapsi toiminnan keskiöön. Tavoitteena on palvella seurakuntien laaja-alaista varhaiskasvatusta kattavasti. Lehden kohderyhmään kuuluvat myös päivähoidon ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Pieni on Suurin ilmestyy 6 kertaa vuodessa päiväkerho- ja perhekerholiitteineen.

Pyhäkoulusuunnitelmat julkaistaan erillisenä lehtenä kahdesti vuodessa siten, että se palvelee aina koko kauden suunnittelua. Suunnitelmien tilaaja saa samalla myös kahdesti vuodessa varhaiskasvatuksen lehden.

Tilaajalle lähetetään ennakkolasku normaalisti saman tai seuraavan arkipäivän aikana tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Lehtitilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta kun koko tilausmaksu/1.erämaksu on suoritettu.

Tilaus alkaa yleisesti 7-10 päivän sisällä seuraavasta mahdollisesta numerosta. Ilmestymisajat ja numeromäärä voivat muuttua tilausjakson aikana kustantajan toimesta.

Määräaikainen tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson päättyessä.

Lehtitilauksen laskuttaa Lehtimyynti Kukkonen Ay.

2023  
Kieli: Suomi
Maa: Suomi
Ilmestyy: 6 kertaa vuodessaNro Ilmestyy Teema
1 5.1.2023 Ammattina varhaiskasvatus
2 10.3.2023 Ympäristö ja kestävä tulevaisuus, katsomuskasvatuksen teemalehti
3 28.4.2023 Perheiden hyvinvointi, mukana Päkän ja Pulmun vinkit -liite
4 27.7.2023 Aivotutkimus ja varhaisvuodet
5 5.10.2023 Katsomuskasvattajan roolit, katsomuskasvatuksen teemalehti
6 8.11.2023 Isät 2020-luvulla!
2022  
Kieli: Suomi
Maa: Suomi
Ilmestyy: 6 kertaa vuodessaNro Ilmestyy Teema
1 6.1.2022 Aivojen ja mielen hyvinvointia varhaiskasvatusikäisille
2 10.3.2022 Katsomuskasvatuksen teemanumero: osallisuus ja lapsen ännen kuuleminen
3 27.4.2022 Palvelumuotoilua seurakunnan varhaiskasvatuksessa – miten terävöittää varhaiskasvatuksen brändiä? Mukana Päkän ja Palmun vinkit -liite!
4 27.7.2022 Pienten pedagogiikka valokeilassa – pedagogiikan teemanumero
5 5.10.2022 Katsomuskasvatuksen teemanumero: suru, kuolema – luopumisen tunteet lapsen kokemusmaailmassa
6 8.11.2022 Ilmaisun monet muodot: lasten musiikillinen, kuvallinen sekä sanallinen ja kehollinen ilmaisu
2021  
Kieli: Suomi
Maa: Suomi
Ilmestyy: 6 kertaa vuodessaNro Ilmestyy Teema
1 8.1.2021 Rakennuspuita Raamatusta. Yhteisen pöydän äärellä.
2 2.3.2021 Katsomuskasvatusyhteistyö: dialogisuus. Ekumeeninen pääsiäinen.
3 29.4.2021 Seurakunta yhteisönä, perhelähtöinen seurakunta.
4 29.7.2021 Lapsen kehitys – jatkuva ja kokonaisvaltainen tapahtuma.
5 6.10.2021 Katsomuskasvatusyhteistyö: Lapsen oikeudet ja kestävä kehitys.
6 5.11.2021 Kasvun polku.
2020  
Kieli: Suomi
Maa: Suomi
Ilmestyy: 6 kertaa vuodessaNro Ilmestyy Teema
1 9.1.2020 Aikuinen Lapsen Leikin Rikastuttajana
2 5.3.2020 Lapsen Spiritualiteetti; Lapset Teologeina, Kaste Ja Kummius
3 27.4.2020 Varhaiskasvatuksen Pedagogiikan Kehittäminen Seurakunnassa; Suunnittelukulttuurit Ja Johtaminen
4 27.7.2020 Arvokasvatus Varhaiskasvatuksessa; Millaisen Elämän/Maailman Puolesta Teemme Työtämme, Ilmastokysymykset jne.
5 5.10.2020 Perheiden Kohtaaminen; Seurakunta Perhettä Varten – Palvelun Kehittäminen Lapsia Ja Perheitä Kuuntelemalla
6 5.11.2020 Tulevaisuuden Oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksessa
Muut tuotteet