KIINTEISTÖ JA ENERGIA 12kk 8 nroa määräaikainen tilaus

KARPRINT OY
 Tilaa
  • Tuotekuvaus
  • Tilausehdot
  • Ilmestymisaikataulu

Kiinteistö & energia on lehti kiinteistöalan ammattilaisille; kiinteistön omistajille/kehittäjille, suunnittelijoille, rakentajille, isännöitsijöille ja taloyhtiöpäättäjille.

Lehti käsittelee kiinteistöjen rakentamista, kunnossapitoa, korjausta ja kehitystä ja erilaisia alaan liittyviä ratkaisuja, erityisesti energianäkökulma huomioiden.

Lehden teemoissa mukana mm. energiatehokkuus, uusiutuva energia, korjausrakentaminen, taloyhtiöiden suunnittelu ja johtaminen, kiinteistöhuolto, kiinteistöjen turvallisuus, talotekniikka, kiinteistöhallinnan uudet teknologiat ja digitaaliset ratkaisut.

Tilaajalle lähetetään ennakkolasku normaalisti saman tai seuraavan arkipäivän aikana tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Lehtitilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta kun koko tilausmaksu/1.erämaksu on suoritettu.

Tilaus alkaa yleisesti 7-10 päivän sisällä seuraavasta mahdollisesta numerosta. Ilmestymisajat ja numeromäärä voivat muuttua tilausjakson aikana kustantajan toimesta.

Määräaikainen tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson päättyessä.

Lehtitilauksen laskuttaa Lehtimyynti Kukkonen Ay.

2024  
Kieli: Suomi
Maa: Suomi
Ilmestyy: 8 kertaa vuodessaNro Ilmestyy Teema
1 Viikko 9 Kuntoarviot, remontin vaiheet lupaprosseineen. Julkisivu-, ikkuna-, katto- ja putkiremontit. Eristeet. Maakunnat: Rovaniemi – Oulu - Kemi.
2 Viikko 15 Energiatehokkuus, parveke- ja muut lasitukset, rahoitus, vakuutukset, taloyhtiön isännöinti, lakiasiat. Tulevaisuuden rakentaminen ja innovaatiot. Maakunnat: Vaasa – Seinäjoki - Kokkola.
3 Viikko 21 Pihasuunnittelu, pihojen rakentaminen, sähköautojen latauspisteet, jätehuolto ja kierrätys, sadevesikaivojen ja rännien asentaminen, vesi- ja viemärikalusteiden kunto. Teräs- ja lasirakentaminen. Maakunnat: Tampere – Hämeenlinna.
4 Viikko 26 Lämmitysvaihtoehdot, maalämpö, kaukolämpö, ilmalämpöpumput, aurinkoenergia, vesiilmalämpöpumput, perinteinen öljylämmitys, puulla lämmittäminen, pelletit. Energiaremontit ja energiatehokkuus. Poisto- ja tuloilmakoneiden sekä lämmön talteenottolaitteiden toimivuus ja tehokkuus. Maakunnat: Jyväskylä – Kajaani.
5 Viikko 36 Talotekniikan parantaminen, sisäilman parantaminen, hälytysjärjestelmät ja kiinteistön yleiset turvallisuuskysymykset. Huoltoyhtiöiden rooli, osaaminen ja pätevyys, kustannustaso. Ulko- ja sisävalaistuksen suunnittelu. Kilpailutus ja päätöksentako. Älykäs kiinteistö ja digitekniikka. Maakunnat: Joensuu – Kuopio - Savonlinna.
6 Viikko 40 Vesijohtojen ja viemäreiden kuntoarvioinnit, putkiremonttien toteutustavat. Kylpyhuoneiden ja saunojen remontit. Sähköjohtojen kuntoarviot, tietoliikenneyhteyksien parantaminen. Energian kulutuksen optimointi. Arkkitehtuuripalvelut. Maakunnat: Turku – Pori - Rauma.
7 Viikko 45 Hissien asentaminen, hissien peruskorjaukset, hankkeiden rahoitus ja käytännön toteutus. Huoneistokohtaiset hissit ja hissiratkaisut. Esittelyssä toimialan uudet innovaatiot. Kiinteistöalan koulutus. Talven kunnossapito- ja huoltotyöt. Digitaalinen antenni- ja sisäverkko. Taloyhtiön kaikkien remontti- ja investointihankkeiden rahoitusmahdollisuudet. Maakunnat: Helsinki & Uusimaa.
8 Viikko 50 Asuntorakentaminen, liiketilarakentaminen, toimistorakentaminen. Ilmastointiratkaisut, jäähdytys ja ilman kierto. Termostaatit. Rakentamisen uudet trendit. Kiinteistö- ja asuntosijoittaminen. Puurakentamisen uudet mahdollisuudet. Maakunnat: Lahti – Kouvola – Lappeenranta – Kotka.
2023  
Kieli: Suomi
Maa: Suomi
Ilmestyy: 8 kertaa vuodessaNro Ilmestyy Teema
1 Viikko 5 Peruskorjaukset. Kuntoarviot, remontin vaiheet lupaprosseineen, isoihin remontteihin valmistautuminen. Julkisivu-, ikkuna-, katto- ja putkiremontit. Taloyhtiön juridiset vastuut remonteissa. Maakunnat: Rovaniemi – Oulu.
2 Viikko 10 Peruskorjaukset. Kuntoarviot, remontin vaiheet lupaprosseineen, isoihin remontteihin valmistautuminen. Julkisivu-, ikkuna-, katto- ja putkiremontit. Taloyhtiön juridiset vastuut remonteissa. Maakunnat: Rovaniemi – Oulu.
3 Viikko 15 Taloyhtiöiden pihatyöt ja viherrakentaminen. Pihasuunnittelu, pihojen rakentaminen remonttien jälkeen, sähköautojen latauspisteet, jätehuolto ja kierrätys, sadevesikaivojen ja rännien asentaminen, vesi- ja viemärikalusteidn kunto. Maakunnat: Tampere.
4 Viikko 20 Lämmitys, uusiutuva energia, ympäristö ja puurakentaminen. Kiinteistöjen eri lämmitysmuodot (maalämpö, kaukolämpö, ilmalämpöpumput, aurinkoenergia), energiaremontit, energiatehokkuus, puurakentamisen yleistyminen. Digitaalinen antenni- ja sisäverkko. Poisto- ja tuloilmakoneiden sekä lämmön talteenottolaitteiden toimivuuden tarkastus. Suodattimet ja hihnat vaihtoon. Maakunnat: Jyväskylä – Kajaani.
5 Viikko 34 Talotekniikka, sisäilma ja turvallisuus. Talotekniikan parantaminen, sisäilman parantaminen, hälytysjärjestelmät ja kiinteistön turvallisuus. Taloyhtiön hallinto, isännöinti, huoltoyhtiöt ja yhtiökokous. Kilpailutus ja päätöksenteko. Ulko- ja sisävalaistuksen suunnittelu. Maakunnat: Joensuu ja Kuopio.
6 Viikko 39 Taloyhtiön vesi ja sähkö sekä tietoliikenne. Vesijohtojen kuntoarvioinnit, putkiremonttien toteutustavat. Kylpyhuoneiden ja saunojen remontit. Sähköjohtojen kuntoarviot, johtojen uusiminen. Sähköautot, tietoliikenneyhteyksien parantaminen. Energian kulutuksen optimointi. Mittarit pulittavat kulutuksen. Maakunnat: Turku.
7 Viikko 44 Hissit. Hissien asentaminen vanhoihin taloihin, hissien peruskorjaukset, hissihankkeiden rahoitus ja käytännön toteutus.huoneistokohtaiset hissit ja hissiratkaisut. Esittelyssä toimialan uudet innovaatiot. Kiinteistöalan koulutus. Talven kunnossapito- ja huoltotyöt. Maakunnat: Helsinki.
8 Viikko 50 Uudisrakentaminen & saneeraukset. Asuntorakentaminen, liiketilarakentaminen, toimistorakentaminen. Ilmastointiratkaisut, jäähdytys ja ilman kierto. Termostaatit. Rakentamisen uudet trendit. Kiinteistö- ja asuntosijoittaminen. Maakunnat: Lahti - Kouvola.
2022  
Kieli: Suomi
Maa: Suomi
Ilmestyy: 8 kertaa vuodessaNro Ilmestyy Teema
1 Viikko 9 Peruskorjaukset. Linjasaneeraukset, LVIS-saneeraukset, putkiremontit, pinnoitukset, sukitukset. Kattoremontit, ikkunaremontit, ovien uusiminen, parvekkeiden saneeraukset, kylpyhuoneremontit, pesuhuonemontit, saunaremontit. Kuntoarviot. Remontin vaiheet lupaprosseineen. Maakunta: Rovaniemi ja Oulu.
2 Viikko 14 Kiinteistön taloudellinen ylläpito. Energiatehokkuutta lisäävät ja parantavat ratkaisut, parvekelasitukset sekä muu lasirakentaminen ja huoltotoimenpiteet. Kiinteistön vakuutukset, sekä taloyhtiön taloudessa ratkaistavat rahoituskysymykset. Lakiasiat. Maakunta: Vaasa ja Seinäjoki.
3 Viikko 19 Uusiutuva energia ja ympäristö. Maalämpö, vesi & ilma -lämpö, kaukolämpö, aurinkoenergia, maaviileän käyttö, LTO:n merkitys energiansäästössä, ikkunoiden erityskyvyn merkitys taloyhtiössä. Piha ja asuinympäristö, viherrakentaminen, kiinteistökoneet, jätehuolto, kierrätys, esitellään jätehuoltoyrityksen toimintaa. Sähköautojen latauspisteet. Puun käyttö lisääntyy rakentamisen materiaalina. Maakunta: Tampereen seutu.
4 Viikko 24 Talotekniikka ja turvallisuus. Taloyhtiön digitaalinen antenni- ja sisäverkko, miten hyödynnetään ja miten palvelee. Taloyhtiön asfalttityöt. Digitaalinen kulunvalvonta, lukitukset, hälytysjärjestelmät. Pelastussuunnitelman laadinta ostopalveluna. Talotekniikassa lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö eli LVIS. Kiinteistöjen eri lämmitysmuodot (maalämpö, kaukolämpö, ilmalämpöpumput, aurinkoenergia), energiaremontit, energiatehokkuus. Maakunta: Jyväskylä ympäristöineen.
5 Viikko 35 Taloyhtiöt ja suunnittelu. Isännöinnin kilpailuttaminen, huoltoyhtiöiden kilpailuttaminen, taloyhtiön lakiasiat. Taloyhtiöiden toiminnassa riittävä lakiasioiden tietämys. Strateginen suunnittelu, siten että hoitovastike pysyy kohtuullisena pitkän ajan kuluesssa, eivätkä remontit ruuhkaudu, jolloin taloyhtiön taloussuunnittelu pitää. Taloyhtiöiden ulko- ja sisävalaistuksen suunnittelu. Maakunta: Joensuu ja Kuopio ympäristöineen.
6 Viikko 40 Energiansäästö. Hissit taloyhtiöissä, mahdollisuudet ja suunnittelu, kustannustaso sekä tekniset mahdollisuudet. Hissihankkeiden rahoitus. Energian kulutuksen seuranta ja optimointi. Taloyhtiön vedenkulutus, taloyhtiön tiloissa ja yksityisissä asunnoissa. Mittarit puolittavat veden kulutuksen. Erilaiset lämmitysjärjestelmät, energiainvestointien suunnittelu. Uusissa ja vanhoissa taloyhtiössä erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Vesijohtojen kuntoarvioinnit, putkiremonttien toteutustavat. Sähköjohtojen kuntoarviot, johtojen uusiminen, tietoliikenneyhteyksien parantaminen. Maakunta: Turku ympäristöineen.
7 Viikko 45 Hissit ja kiinteistökoneet. Uusien hissien esittely, uudet taloyhtiöt ja vanhat taloyhtiöt. Esittelyssä uusittu kohde. Taloyhtiön yhteisten tilojen remontointi, hallinnointi ja ylläpito. Kiintöalan koulutus. Talven huolto- ja kunnossapitotyöt. Taloyhtiön palotarkastukset ja hormit. Maakunta Helsingin seutu.
8 Viikko 50 Uudisrakentaminen & saneeraukset. Ilmastointi ja jäähdytys taloyhtiöissä ja kiinteistöissä. Uusien talo- ja kiinteistökohteiden rakentaminen, kohteiden esittely, uudet trendit ja virtaukset. Kiinteistö- ja asuntosijoittaminen. Maakunta: Lahti – Kouvola.
2021  
Kieli: Suomi
Maa: Suomi
Ilmestyy: 8 kertaa vuodessaNro Ilmestyy Teema
1 Viikko 9 Peruskorjaukset - hankesuunnittelu. Julkisivut, ovet, ikkunat + parvekkeet. Kattoremontit. Putkiremontit. Linjasaneeraukset. Miten toimii isännöintitoimisto?
2 Viikko 14 Kiinteistön taloudellinen ylläpito - huoltotyöt. Rahoitus. Vakuutukset. Arvonnousu. Energiatehokkuutta parantavat ratkaisut. Kattoremontit. Parvekelasitukset. Lasin käyttö lisääntyy. Lasituksen huolto. Droonit kuntotarkastuksen apuna.
3 Viikko 19 Uusiutuva energia ja ympäristö - aurinkoenergia. Maalämpö. Maaviileä. Piha ja asuinympäristö. Viherrakentaminen. Kiinteistökoneet. Jätehuolto, kierrätys, jätehuoltoyritykset. Sähköautojen latauspisteet. Puurakentaminen. Kattoremontit
4 Viikko 24 Turvallisuus ja talotekniikka - taloyhtiöiden antenni- ja sisäverkot. Piha- ja asfalttityöt. Kulunvalvonta. Lukitus. Hälytysjärjestelmät. Pelastussuunnittelu. Lvis - lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö.
5 Viikko 35 Taloyhtiöt ja suunnittelu - lakiasiat. Isojen taloyhtiöiden valaistukset. Isännöinti. Strateginen suunnittelu
6 Viikko 40 Energiansäästö ja digitaaliset ratkaisut - lvi. Hissit taloyhtiöissä. Uudet ja vanhat taloyhtiöt. Energiankulutuksen seuranta ja optimointi. Asuntokohtainen vedenmittaus. Sähkönkulutus. Lämmitysjärjestelmät. Energiainvestointien suunnittelu. Lakiasiat.
7 Viikko 45 Hissit ja kiinteistökoneet - talopesulat, varastot ja muut yhteiset tilat. Kiinteistöalan koulutus. Puurakentaminen. Jätehuolto. Talven huolto- ja kunnossapitotyöt. Puhdas savuhormi taloyhtiöissä.
8 Viikko 50 Rakentaminen - uudisrakentaminen. Sisäilma. Puukerrostalot. Asuntorakentajia esittelyssä. Kiinteistö- ja asuntosijoittaminen.
2020  
Kieli: Suomi
Maa: Suomi
Ilmestyy: 8 kertaa vuodessaNro Ilmestyy Teema
1 Viikko 10 Peruskorjaukset
2 Viikko 16 Kiinteistön Taloudellinen Ylläpito
3 Viikko 22 Uusiutuva Energia Ja Ympäristö
4 Viikko 25 Turvallisuus & Talotekniikka
5 Viikko 36 Taloyhtiöt & Suunnittelu
6 Viikko 42 Energian Säästö & Digitaaliset Ratkaisut
7 Viikko 47 Hissit Ja Kiinteistökoneet
8 Viikko 51 Rakentaminen
Muut tuotteet